+983432463968

info@kazarco.ir

No.201, Pasargard Tower, Jomhouri Blvd, Kerman, Iran

Raw Materials

NO. PRODUCT NAME DATA SHEET ACTIVE /INACTIVE PRODUCT DESCRIPTION
Chromite
1 KAZARMAT-PQCr50 T M In Active D
2 KAZARMAT-PQCr55 T M In Active D
3 KAZARMAT-PQCr60 T M In Active D
4 KAZARMAT-SQCr50 T M Active D
5 KAZARMAT-SQCr55 T M In Active D
6 KAZARMAT-SQCr60 T M In Active D
7 KAZARMAT-Cr45 T M In Active D
8 KAZARMAT-Cr50 T M Active D
9 KAZARMAT-Cr55 T M In Active D
10 KAZARMAT-Cr60 T M In Active D
11 KAZARMAT-HQCr45 T M In Active D
12 KAZARMAT-HQCr50 T M In Active D
13 KAZARMAT-HQCr55 T M Active D
14 KAZARMAT-HQCr60 T M In Active D
15 KAZARMAT-MQCr40 T M In Active D
16 KAZARMAT-MQCr45 T M Active D
17 KAZARMAT-MQCr50 T M Active D
(Olivine (Forsterite
18 KAZARMAT-SQOliv45 T M In Active D
19 KAZARMAT-SQOliv50 T M In Active D
20 KAZARMAT-HQOliv45 T M In Active D
21 KAZARMAT-HQOliv50 T M In Active D
22 KAZARMAT-MQOliv45 T M In Active D
23 KAZARMAT-MQOliv50 T M In Active D
24 KAZARMAT-Fo45 T M In Active D
25 KAZARMAT-Fo50 T M In Active D
(Andalusite (Kerphalite
26 KAZARMAT-Andu55 T M In Active D
27 KAZARMAT-Andu58 T M In Active D
28 KAZARMAT-Andu60 T M In Active D
(Mullite (Synthetic
29 KAZARMAT-Mul50 T M In Active D
30 KAZARMAT-Mul60 T M In Active D
31 KAZARMAT-Mul70 T M In Active D
32 KAZARMAT-Mul75 T M In Active D
Corundum-Mullite
33 KAZARMAT-CoMu80 T M In Active D
34 KAZARMAT-CoMu85 T M In Active D
Lightweight Refractory Aggregates
35 KAZARMAT-LWCH35 T M In Active D
36 KAZARMAT-LWCH47 T M In Active D
37 KAZARMAT-LWMu60 T M In Active D
38 KAZARMAT-LWMu70 T M In Active D
39 KAZARMAT-LWMu75 T M In Active D
40 KAZARMAT-LWCo95 T M In Active D
41 KAZARMAT-LI-LWCH35 T M In Active D
42 KAZARMAT-LI-LWCH47 T M In Active D
43 KAZARMAT-LI-LWMu60 T M In Active D
44 KAZARMAT-LI-LWMu70 T M In Active D
45 KAZARMAT-LI-LWMu75 T M In Active D

KAZAR’S Products Naming Convention

USAIran