فرم ثبت شکایت مشتریان

در صورتیکه در هر مرحله از خرید خود دچار مشکل شده اید با این فرم میتوانید شکایت خود را ثبت نمایید.
موضوع شکایت(ضروری)
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: ۵ MB, حداکثر فایل ها : ۲.